Částečně splacená emise

(Partly paid issue)

Podíly, u nichž nebyla splacena plná nominální hodnota, nýbrž zůstává závazek splatit určitý zůstatek. Často používáno u nových emisí, jejichž emisní podmínky umožňují, aby ihned při úpisu byla splacena jen část upsaného podílu.

Další pojmy