Časová opce

(Time option)

Vypsání časové opce znamená vznik závazku koupit nebo prodat komoditu za určitou sazbu s možností jeho vypořádání mezi dvěma stanovenými daty. (Nesmí být zaměňováno s opcí, kdy má kupující možnost volby, zda transakci provést, či nikoli.)

Další pojmy