CAS

(CAS)

Český účetní systém (České účetní standardy).

Další pojmy