Burzovní zprávy

(Stock exchange news)

Povinné informace zveřejňované burzou v denním tisku. Noviny obvykle mívají pravidelný sloupek týkající se těchto zpráv.

Další pojmy