Burzovní pravidla

(Stock exchange regulations)

Pravidla, která řídí fungování burzy, druhy obchodů, podmínky pro uvedení akcie k obchodování, pravidla oceňování atd. Burza musí mít stanovy/pravidla schválená příslušnou institucí - vládou.

Další pojmy