ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Brettonwoodská dohoda

(Bretton Woods Agreement)

Dohoda přijatá původními členy OSN v roce 1944 zakládající Mezinárodní měnový fond (MMF). Po druhé světové válce dala vzniknout mezinárodnímu měnovému systému pevných směnných kurzů.

Další pojmy