Brettonwoodská dohoda

(Bretton Woods Agreement)

Dohoda přijatá původními členy OSN v roce 1944 zakládající Mezinárodní měnový fond (MMF). Po druhé světové válce dala vzniknout mezinárodnímu měnovému systému pevných směnných kurzů.

Další pojmy