Brent crude

(Brent crude)

Klasický benchmark pro cenu ropy obchodované na promptním i termínovém trhu.

Další pojmy