Bonita

(Creditworthiness)

Ohodnocení tzv. úvěruschopnosti klienta. Při hodnocení toho, jak dobře bude klient schopen splácet svůj budoucí dluh vůči věřiteli, analyzuje věřitel osobní údaje jako např. věk, pohlaví, vzdělání, profesi, rodinný stav a další údaje, které si od žadatele o úvěr vyžádá např. trvalé příjmy a pravidelné výdaje, jak žadatele o úvěr, tak celé domácnosti. Zpravidla je prověřena i žadatelova úvěrová historie a platební morálka, mimo jiné např. i v dostupných registrech.

Další používaná označení: Úvěrová schopnost; Úvěruschopnost.

Další pojmy