Bod zvratu

(Break-even point)

Bod, kdy transakce nedosahuje zisku ani ztráty.

Další pojmy