ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Bilaterální netting

(Bilateral netting)

Vzájemné započtení pohledávek a závazků.

Další pojmy