Bilaterální netting

(Bilateral netting)

Vzájemné započtení pohledávek a závazků.

Další pojmy