E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Bilanční rovnice

(Balance sheet equation)

Nebo také bilanční pravidlo je pravidlo, podle kterého jsou podniková aktiva rovna součtu závazků a vlastního kapitálu podniku.

Další pojmy