ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Bilanční rovnice

(Balance sheet equation)

Nebo také bilanční pravidlo je pravidlo, podle kterého jsou podniková aktiva rovna součtu závazků a vlastního kapitálu podniku.

Další pojmy