Bilance běžného účtu

(Current account balance)

Rozdíl mezi celkovým exportem zboží, služeb a transferů z dané země a jejich celkovým importem. Nezahrnuje transakce s finančními aktivy a závazky.

Další pojmy