BIC

(Bank Identifier Code)

bankovní identifikační kód, který jednoznačně identifikuje banku pro účely mezinárodního platebního styku. BIC kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT.

Další pojmy