Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Bianco šek

(Blank cheque)

Šek znějící na bankovní účet a podepsaný výstavcem, avšak bez uvedení částky, která má být trasátem vyplacena.

Další pojmy