Bianco šek

(Blank cheque)

Šek znějící na bankovní účet a podepsaný výstavcem, avšak bez uvedení částky, která má být trasátem vyplacena.

Další pojmy