Běžně svolatelné

(Currently callable)

Emitentovo právo odkoupit cenný papír kdykoli do doby splatnosti.

Další pojmy