Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Běžně svolatelné

(Currently callable)

Emitentovo právo odkoupit cenný papír kdykoli do doby splatnosti.

Další pojmy