Běžné (krátkodobé) závazky

(Current liabilities)

Protiklad oběžných aktiv. Představují přiměřeně krátkodobé provozní závazky společnosti. Zahrnují obchodní úvěry, částky dlužné bankám, splatné daně a deklarované dividendy.

Další pojmy