Běžné dny

(Running days)

Po sobě jdoucí dny včetně sobot a nedělí.

Další pojmy