Beta

(Beta)

Analýza rizika portfolia vzhledem k tržnímu riziku. Trh má betu rovnu 1.00, jestliže má portfolio betu 1.1; pak v případě růstu trhu dosahuje o 10 % vyšší výnos než průměr rostoucího trhu a o 10 % horší výnos než průměr klesajícího trhu.

Další pojmy