Benchmark

(Benchmark)

Referenční sazba, index apod. s nímž jsou srovnávány ostatní instrumenty.

Další pojmy