Bazický swap

(Basis swap)

Úrokový swap, při kterém si protistrany navzájem platí pohyblivé úrokové míry při různé frekvenci fixování, např. 6m LIBOR / 1m LIBOR.

Další pojmy