ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Bazický bod

(Basis point (bp))

Jedna setina procentního bodu; například změna úrokové míry z 1 % na 1,2 % znamená změnu o 20 bp.

Další pojmy