M. Zahálková: Banky v ČR patří k nejstabilnějším v Evropě. Proti mimořádným šokům jsou odolné a peníze klientů jsou v bezpečí.

Ukrajinská válka a bankovní sektor v otázkách a odpovědích. Odpovídala Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace. ČBA v současné době reprezentuje 99 % tuzemského bankovního trhu.

 


 

V jaké kondici jsou banky působící na českém trhu?

Český bankovní sektor dlouhodobě patří k nejrobustnějším v celé Evropě. Tuzemské banky jsou zdravé a silné, v Evropské unii patří k nejziskovějším, což dále upevňuje jejich stabilitu. Jsou vybavené vysokou úrovní kapitálu a likvidity. Podle posledních zátěžových testů ČNB z prosince 2021 dosahuje kapitálová vybavenost českého bankovního odvětví nejvyšších úrovní v historii. V první polovině roku 2021 vzrostl objem kapitálu o 19,5 miliardy korun a dosáhl bezmála 639 miliard. Klienti se tedy nemusí ničeho obávat. U jejich bank jsou peníze v bezpečí a dobře ochráněny.

 

Proč došlo k ukončení činnosti Sberbank CZ?

Česká národní banka zahájila v pondělí 28. února kroky směřující k odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ, a.s. působit jako banka. Stalo se tak kvůli zhoršení likviditní situace banky v souvislosti s významným odlivem vkladů poté, co došlo k eskalaci rusko-ukrajinského konfliktu. Odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ působit jako banka je izolovaný akt, který nemá žádný významný dopad na činnost ostatních bank. Vklady klientů jsou v bezpečí. 

 

Jaký vliv na stabilitu ostatních bank může mít stávající mezinárodní geopolitická situace?

Tuzemské banky se orientují téměř výhradně na financování české ekonomiky, českých firem a občanů České republiky. Jejich podnikání v Rusku je velmi zanedbatelné a případné selhání ruských úvěrů a cenných papírů na jejich finanční situaci nemá žádný vliv.

 

Kdo vlastní banky působící v ČR a jak je jejich stabilita kontrolována?

Všechny významné subjekty na českém bankovním trhu jsou součástí renomovaných finančních skupin se sídlem v Evropské unii. Podléhají dohledu České národní banky a vedle toho vykonává nad jejich činností společný dohled také Evropská centrální banka a další dohledové instituce z členských zemí Evropské unie.

 

Jsou vklady klientů bank působících v ČR v bezpečí?

Peníze v bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách jsou ze Zákona o bankách pojištěny, a to až do výše 100.000 euro, což je podle současného kurzu ekvivalent zhruba 2,5 milionu korun. Sčítají se vklady na jednoho vkladatele na běžných, spořicích i termínovaných účtech, ať již v korunách, nebo v cizí měně. Pro každou banku se přitom limit posuzuje samostatně. Tedy každý klient má své úspory pojištěné až do výše 100.000 euro v každé jednotlivé bance.

Bude mít vyřazení sedmi ruských bank ze systému mezinárodních plateb SWIFT nějaký dopad na banky působící v ČR?

Na stabilitu a odolnost tuzemského bankovního sektoru to nemá žádný vliv. Vyřazením těchto finančních domů ze systému mezinárodních plateb SWIFT nebudou státní instituce, firmy, ale ani běžní lidé moci posílat peníze do Ruska. Zároveň nepůjde převádět finance bezhotovostně z Ruska do jiných států.