E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Banky v Česku jsou stabilní, odolné a připravené pomoci.

Bankovní systém v České republice patří k nejrobustnějším a nejstabilnějším v celé Evropě. Bez ohledu na mezinárodní geopolitickou situaci jsou vklady klientů bank v bezpečí. Finanční domy jsou proti případným šokům mimořádně odolné. Všechny vklady klientů jsou navíc pojištěny zhruba do dvou a půl milionu korun (100 000 EUR), a to díky Garančnímu systému finančního trhu.

https://www.garancnisystem.cz/oznameni-CNB-o-neschopnosti-Sberbank-dostat-zavazkum

Tuzemský bankovní sektor je dlouhodobě ve skvělé kondici a patří k nejstabilnějším v celé Evropské unii. Odejmutí povolení společnosti Sberbank CZ působit jako banka je izolovaný akt, který nemá žádný významný dopad na činnost ostatních bank. Vklady klientů jsou v bezpečí,“ říká prezident České bankovní asociace Tomáš Salomon. 

https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Co-opatreni-CNB-vuci-Sberbank-CZ-znamena 

Ostatní členské banky si uvědomují závažnost situace pro postižené klienty. Proto jsou v případě splácení jejich závazků připraveny jednat individuálně. Banky od počátku této situace prokazují velkou podporu a vstřícnost, a to navzdory velké eskalaci mezinárodního napětí a komplikacím způsobeným následky další vlny covidu – 19.