Banky vykazují celoevropsky velmi nízký podíl úvěrů v selhání

Komentář České bankovní asociace k vývoji vkladů, úvěrů a nevýkonných úvěrů za březen 2022 dle statistik ČNB

 

Autor: Miroslav Zámečník, hlavní poradce České bankovní asociace

Praha, 2. května 2022

 

Vklady obyvatel v bankách, počítáno v korunách i cizí měně celkem, v březnu nabraly opačný kurz, a meziměsíčně poklesly o téměř 26 miliard. Jejich celkový objem se však od srpna loňského roku drží nad hranici tří bilionů korun. Ke konci letošního března jejich celková výše dosahovala tří bilionů a čtyřiceti jedné miliardy korun. Meziroční nárůst vkladů obyvatelstva představuje 118,5 miliardy korun, tedy nárůst o čtyři procenta. Ze statistik sestavovaných Českou národní bankou (ČNB) také vyplývá, že více než dvojnásobným tempem rostl meziroční zájem o úvěry (11 %). Přes zjevně opadající hypoteční vlnu dosáhl celkový objem úvěrů obyvatelstva 1,987 bilionu korun. Výsledné saldo mezi vklady a úvěry obyvatelstva pak meziměsíčně kleslo na 1,053 bilionu korun.

Živnostníci v únoru nepatrně zvýšili čerpání půjček, a naopak snížili tvorbu vkladů; na úložkách měli koncem měsíce o 119 miliard korun více, než kolik bankám dlužili.

 

 

Vklady firem za měsíc březen o deset miliard korun stouply, úvěry o 14 miliard klesly

V březnu se meziměsíčně snížil stav podnikových úvěrů, po výrazném únorovém nárůstů. Meziročně ovšem dosažených 1,222 bilionu korun představuje vzestup o 86 miliard korun (+7,5 %). Zároveň rostla i depozita, která mají firmy v bankovních ústavech, na 1,334 bilionu korun; výsledné saldo vůči bankám tak skončilo na přebytku 111,8 miliard korun.

 

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA:

Březen byl prvním celým měsícem, kdy se na Ukrajině válčí, což nemohlo nepoznamenat situaci a chování podniků i domácností, včetně živnostníků. Proto jsme s napětím očekávali promítnutí řady negativních
faktorů – od cenového růstu až po poruchy ve výrobním taktu ve zpracovatelském průmyslu – do bankovní statistiky.

Zatímco u obyvatel se vklady snížily při pokračujícím zájmu o čerpání úvěrů, a totéž lze říci v případě živnostníků, u firem byl vývoj opačný a opět vzrostlo kladné saldo vkladů nad úvěry. Poprvé se objevil tenhle dříve nevídaný fenomén až v průběhu pandemie, v červenci 2020. Jde o projev opatrnosti – firemní sektor jako celek by byl schopen vyrovnat všechny své závazky vůči bankovním věřitelům, a ještě by mu téměř 112 miliard na vkladových účtech zůstalo.

Budeme pozorně sledovat vývoj v následujících měsících, zda nezačnou převažovat faktory tlačící na postupné snižování depozit, jak se finanční kondice řady firem a domácností bude zhoršovat a dojde k vynucenému čerpání natvořených rezerv. Na druhé straně, některé finančně silné domácnosti budou mít tendenci svoje úspory vzhledem k nejistotě a obavám zvyšovat, jak to činily například v prvním roce pandemie covidu.

 

 

Hypotéky mají historicky nejnižší procento selhání.

Březnová data již odrážejí dopad napadení Ukrajiny ruskou armádou, na nevýkonných úvěrech však zatím „propisování“ konfliktu a vyvolaných následků není vidět. Naopak, podíl úvěrů, nepříznivě poznamenaných finančním stresem podnikové sféry a domácností v České republice, i v březnu klesal. Dosud tedy platí to, co zmiňujeme již dlouho: podíly nevýkonných úvěrů, jak u firemních půjček, tak v případě úvěrů obyvatelstvu, v Česku patří v celoevropském srovnání mezi nejnižší v Evropě.

 

Komentář Miroslava Zámečníka, hlavního poradce ČBA:

Vývoj nevýkonných úvěrů je jedním z nejdůležitějších indikátorů zdravotního stavu ekonomiky a víme, kam se bude, vzhledem k souběhu řady nepříznivých faktorů, posouvat v nadcházejících měsících. Jak v případě úvěrů obyvatelstvu, tak u firem a živností jsou však nevýkonné expozice na podstatně nižší úrovni než například po světové finanční krizi na počátku minulého desetiletí.

Podíl firemních nevýkonných úvěrů v březnu klesl z lednových 3,85 % přes na 3,69 % v únoru až na
3,23 % v březnu. To je hluboko pod hladinou 8,2 %, na níž byl na konci roku 2011, natož pak 17,67 % v lednu před dvaceti lety.

Češi tradičně velmi dbají na vzorné splácení hypoték. Podíl nevýkonných hypotečních úvěrů pokračoval v prolamování mnohaletých minim a v březnu ještě vylepšil historický rekord, když klesl na 0,69 %.

 

 

O České bankovní asociaci

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 35 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI. Více informací na www.cbaonline.cz.

 

Další informace obdržíte na adrese: media@cbaonline.cz

 

 

 

Miroslav Zámečník

Miroslav Zámečník je český ekonom a publicista. Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a později se věnoval studiu na Georgetown University ve Washingtonu. V letech 1994 až 1998 byl zástupcem České republiky ve Světové bance. V letech 2000 až 2001 pracoval ve vedení Revitalizační agentury a Konsolidační banky. Jako člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) spolupracoval na protikrizových opatřeních. Mimo svou konzultantskou praxi v současnosti působí jako hlavní poradce České bankovní asociace. Ve svém volném času je nadšeným zoologem či působí jako lektor postgraduálních vzdělávacích programů.