E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Banky nabízejí individuální pomoc klientům i po skončení splátkového moratoria

  • 13. 10. 2020

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací způsobenou virem Covid-19 přišla Vláda ČR s dalšími restriktivními opatřeními, které se negativně promítnou do některých ekonomických segmentů. Dopad lze očekávat zejména v sektoru HORECA, tedy hotelových, restauračních a stravovacích služeb, přičemž Ministerstvo průmyslu a obchodu dle vyjádření svých zástupců již pracuje na přípravě pomocných programů, které by měly podnikatelům právě z těchto nejvíce zasažených odvětví situaci ulehčit.

Banky předpokládají, že protiepidemická opatření vlády mohou přinést i zhoršení finanční situace některých jejich klientů, kteří se tak mohou dostat do potíží se splácením svých úvěrů.

Banky celou situaci svých klientů pečlivě sledují a vyhodnocují, a to v souvislosti s říjnovým ukončením moratoria na splátky. V tuto chvíli nevidíme důvod proto, aby bylo moratorium plošně obnoveno,“ komentuje Vladimír Staňura, hlavní poradce České bankovní asociace (ČBA). Vychází přitom z údajů od bank, podle kterých se většina klientů bezproblémově navrací k řádnému splácení odložených úvěrů. Poptávku po prodloužení či obnovení plošného moratoria banky nezaznamenaly ani ze strany svých klientů. Naopak ti, kterým byl poskytnut odklad v rámci první covidové vlny na jaře v naprosté většině deklarují, že se v listopadu ke splácení vrátí.

I přesto jsou banky připraveny svým klientům, kteří se dostanou do finančních problémů, pomoci a nabídnout jim řešení „na míru“. Zásadní ovšem je, aby klienti se svou bankou včas komunikovali.

„Individuální pomoc klientům je v mnoha případech efektivnější než plošné úlevy a nabízí se zde řada možných nástrojů, ať již jde o snížení měsíčních splátek, konsolidaci nebo odklad splátek. Je ale nutné, aby klienti své banky kontaktovali co nejdříve," apeluje Tomáš Salomon, prezident ČBA, a dodává: „S řadou firemních klientů, a to zejména s těmi z oblasti pohostinství a ubytovacích služeb, kteří aktuálně využívají splátkového moratoria, jsou už banky v úzkém kontaktu a společně nastavují individuální splátkové plány nebo hledají jiná restrukturalizační řešení. Vzhledem k tomu, že většina bankovních klientů v tuto chvíli bankám deklaruje schopnost splácet své závazky, věřím, že banky dokáží individuálně pomoci většině klientů, které pandemie reálně postihne."