Banky jsou základem ekonomické stability

Zmínkám o bankovním sektoru dominuje poslední dobou následující narativ: Vysoké úrokové sazby jim pomohly k mimořádným příjmům, když se však na tuto mimořádnost uvalila daň, nevynesla to, co měla. To je ale špatná optika. Pokud totiž zasadíme období vysokých úrokových sazeb do celkového rámce, vyjde nám úplně jiný obrázek. A to se stále bavíme jen o jedné kapitole. Význam bankovního sektoru pro ekonomiku, stát a občany je totiž mnohostranný.

Obecně se má za to, že prostředí vysokých úrokových sazeb jde bankám k duhu, protože nabízí prostor pro větší marže. To však může platit jen ve velmi krátkém období. Pokud by byly sazby nastaveny na nesprávné vysoké úrovni, banky by začaly trpět vyššími ztrátami z nesplácených úvěrů a růst jejich úvěrových obchodů by se zastavil. České banky navíc vyšší sazby platné od roku 2022 z velké části přenesly do úroků na klientských vkladech. V loňském roce se úrokové náklady na vklady meziročně zvýšily bezmála o 110 miliard korun. Banky také zaplatily meziročně o sedm a půl miliardy více na srážkové dani z úrokových výnosů. V českém prostředí, kdy výše vkladů přesahuje výši poskytnutých úvěrů, tak z vyšších sazeb profitovaly jak domácnosti, tak i velká část podniků, a prostřednictvím srážkové daně i stát. Jestliže státu v důsledku zdražení peněz vzrostly meziročně náklady na obsluhu státního dluhu o 18,6 miliardy, pak výrazný růst výnosu ze srážkových daní tento nárůst zhruba ze 40 procent kompenzoval.

Banky jsou celkově významným zdrojem příjmů pro státní rozpočet. Pravidelně patří k jedněm z největších plátců korporátní daně. Za loňský rok odvedou přibližně 20 miliard korun. Jejich role v národním hospodářství je klíčová nejen z tohoto důvodu. Dlouhodobě drží přibližně 40 procent státních dluhopisů, a to v současnosti odpovídá více než jednomu bilionu korun. Významně se tak podílí i na průběžném a dlouhodobém financování státního dluhu.

Role bank v ekonomice je nezastupitelná. Zajišťují bezpečnost vkladů, efektivní alokaci kapitálu v ekonomice, úvěrováním podporují ekonomický růst a dokážou se podílet i na financování schodků veřejných financí. Byly to právě banky, kdo v dobách krize dokázal efektivně distribuovat finanční pomoc a umožnit odklad splátek i další úlevná opatření, jež pomohla udržet ekonomiku v chodu.

Projevilo se to během pandemických let, kdy se bankovní sektor významně podílel na zvládání situace. Domácnostem i podnikům umožnil přerušení splátek a v obtížných časech je tak významně podpořil. To vedlo k vetší ekonomické stabilitě, ochraně pracovních míst a k celkovému uklidnění společenské situace.

I když se zdá, že všechny banky měly loni na růžích ustláno, vývoj jednotlivých subjektů byl rozdílný. Sektor jako celek zaznamenal loni podobné výsledky jako v roce 2022. Zatímco ale některým finančním ústavům zisk výrazně narostl, jiným naopak citelně propadl. Nebylo to tak jednoduché, jak se zdá. Navíc byla zapotřebí rychlá a efektivní reakce Garančního systému finančního trhu na ukončení činnosti české pobočky Sberbank. Prostřednictvím Komerční banky došlo k největší výplatě náhrad vkladů v české historii, čímž se podařilo ochránit finanční zájmy téměř 90 tisíc lidí. V rekordně krátkém čase se zvládlo vyplatit víc než 25 miliard korun, což představuje 98 % celkových nároků. Potvrzením síly českého bankovního trhu bylo i převzetí úvěrového portfolia Sberbank CZ Českou spořitelnou, která tak pomohla více než 30 tisícům klientů.

Tento příklad je jen jedním z mnoha. Dokládá to, že bankovní sektor je základním kamenem ekonomické a sociální stability. Banky jsou nejen místem, kde lidé ukládají své úspory, ale také místem, kde se generují investice a pomáhá se s financováním domácností od bydlení až po vzdělání.

Vzhledem k různorodosti a komplexnosti výzev, kterým čelí moderní společnost, je zřejmé, že bankovní sektor hraje nepostradatelnou roli v zajištění ekonomické stability a podpory rozvoje. Odolnost bankovního sektoru v České republice, prokázaná schopností efektivně a rozvážně reagovat na nečekané události, ukazuje, jak důležité je udržovat tento sektor silný a zdravý. Banky nejsou jen finančními institucemi; jsou základem, na kterém stojí prosperita naší společnosti.

Udržení ziskovosti během krizových let, pomoc domácnostem i firmám, to vše při udržení kvality úvěrových portfolií, by nebylo možné bez kvalifikované činnosti zaměstnanců v bankovním sektoru. Vždyť jej žádná z krizí, ať už hypoteční, covidová, nebo naposledy bankovní otřesy v USA, nijak neohrozila. A ještě k tomu se i v této době bankovní sektor postavil do čela digitalizace. Na platformě České bankovní asociace vznikla Bank ID, která dnes usnadňuje komunikaci se státem a dalšími firmami stovkám tisícům lidí.

Chtěli bychom snad, aby se o naše peníze namísto důvěryhodných, moderních a ziskových institucí staraly neefektivní, zastaralé banky ve ztrátě? Jsem přesvědčen, že rozhodně ne.