Banky jsou připraveny pomoci klientům individuálně

  • 22. 10. 2020

Banky jsou připraveny pomoci klientům, kteří jsou postiženi pandemií, i těm, na které dopadnou aktuální proti-pandemická opatření

 

Pandemická situace v České republice se nadále zhoršuje. Nepříznivý vývoj, jakožto i související protiepidemiologická opatření vyžadují v tuto chvíli odpovědnou a efektivní reakci bank, které musí, stejně jako při první vlně, pro své klienty stoprocentně zajistit svůj chod a fungování, a to i za cenu velmi vysokých finančních nákladů, které si změny a opatření v bankách vyžádaly: „Jarní vlna pandemie byla horší z pohledu rychlosti a nečekanosti svého nástupu, nicméně banky ji zvládly skvěle – navzdory mimořádně složité situaci byly schopny udržet v chodu své pobočkové sítě, přenastavit své interní procesy a nástroje tak, aby klienti mohli i nadále komfortně využívat veškeré služby, a podílely se na přípravě a realizaci řady opatření na podporu klientů a české ekonomiky, typu programů COVID či Chytré karantény,“ hodnotí Tomáš Salomon, prezident České bankovní asociace, a dodává, že nyní, při druhé vlně, jsou banky opět připraveny pomoct.

V souvislosti s novými proti-pandemickými opatřeními vlády vyjádřily banky sdružené v České bankovní asociaci (ČBA) svou připravenost pomoci na individuální bázi všem klientům postiženým pandemií. Ať už skrze odklady splátek na individuální bázi, snížení výše měsíčních splátek, konsolidaci úvěrů nebo jiné restrukturalizační nástroje.

Z analýz ČBA vyplývá, že aktuální nutná proti-pandemická opatření vlády budou bohužel zároveň znamenat zhoršení ekonomické situace řady bankovních klientů. ČBA je přesvědčena, že tím nejefektivnějším řešením pro tyto klienty je adresná pomoc na individuální bázi.

 „Pomoc, kterou banky poskytly stovkám tisíc klientů v uplynulých šesti měsících, ať už skrze odklady splátek nebo úvěry se státní zárukou, byla nejefektivnější, když probíhala formou dialogu mezi bankou a konkrétním klientem. Včasný dialog je podmínkou efektivní pomoci,“ říká Tomáš Salomon a dodává: „Zkušenosti s odklady splátek, které banky klientům proaktivně nabídly již v březnu ještě před plošným moratoriem, jednoznačně ukázaly, že individuální přístup dává bankám prostor efektivně pomoci právě těm klientům, kteří pomoc potřebují především.“

ČBA je přesvědčena, že individuální posouzení jednotlivých žádostí je vhodnější a pro obě strany užitečnější než plošný odklad. Při plošném odkladu nemají banky prostor pro individuální posouzení situace klienta. Nemohou posoudit, zda klient odklad skutečně potřebuje a nemohou případnou další pomoc přizpůsobit jeho skutečným potřebám. Klient navíc přijde o možnost odborné konzultace, jak by měl v dané situaci i v budoucnosti postupovat, aby minimalizoval další negativní dopady na svou finanční situaci.

S ohledem na výše uvedené doporučilo Prezidium ČBA na svém dnešním zasedání členským bankám, aby situaci svých klientů, kteří se v souvislosti s koncem moratoria a v důsledku nově přijatých opatření vlády dostanou do potíží se splácením svých závazků, řešily aktivně ve formě individuálního přístupu a se snahou nabídnout konkrétní řešení specifické situace konkrétního klienta.

ČBA je zároveň aktivním účastníkem probíhající veřejné debaty o dopadech druhé pandemické vlny a průběžně komunikuje a vnímá názory a postoje ostatních profesních asociací a sdružení včetně Hospodářské komory České republiky nebo Svazu obchodu a cestovního ruchu.