E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Banky a pojišťovny jsou odpovědným hospodářem i zaměstnavatelem

  • 18. 03. 2021

Testy na onemocnění COVID-19 u zaměstnanců mají pozitivní výsledek pouze zhruba v 0,5 % případů

 

Jak sektor pojišťovnictví, tak bankovní sektor si dlouhodobě zakládají na zodpovědném přístupu ke svým zaměstnancům i k široké veřejnosti a není tomu jinak ani v současné situaci, kdy Česko sužuje pandemie. Finanční ústavy proto nechávají maximum svých zaměstnanců na home office a brání tak dalšímu zbytečnému šíření onemocnění COVID-19. Ti, u kterých to z povahy jejich pozice není možné (zaměstnanci poboček, zaměstnaci podpory provozu a jiní), se pravidelně testují na přítomnost onemocnění COVID-19.

Česká asociace pojišťoven a Česká bankovní asociace vzhledem k aktuální pandemické situaci vyzvaly své členské pojišťovny a banky k pravidelnému hlášení výsledků testování. Z těchto hlášení vyplývá, že podíl pozitivních výsledků je přibližně 0,5–0,6 % testovaných. Pojišťovny hlásí až 84 % svých zaměstnanců na home office, banky 60 až 70 %, dle rozsahu pobočkové sítě.

Česká asociace pojišťoven shromáždila údaje za pojišťovny s podílem 81 % zaměstnanců v sektoru; z provedených 1315 testů bylo v minulém týdnu odhaleno pouhých osm pozitivních případů, což představuje 0,6 %.

Nízký podíl pozitivně testovaných je výsledkem toho, že dbáme na důsledné dodržování opatření a že naši zaměstnanci jsou také zodpovědní a v případě jakýchkoliv příznaků zůstávají doma. Nám všem jde o zdraví našich zaměstnanců, ale i veřejnosti a také o ochranu přetížených zdravotníků. Rychle jsme se adaptovali na digitální fungování a kvalita našich služeb se nezměnila,“ uvedl Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

V bankovním sektoru data ČBA shromáždila údaje o testování ve čtyřech největších bankách, které jsou součástí tzv. kritické infrastruktury (ČSOB, Česká Spořitelna, UniCredit Bank, Komerční banka). Z celkem 13 641 antigenních testů provedených mezi 8. a 12. březnem bylo pozitivních necelých 0,51 %. Podle denních hlášení v tomto týdnu se podíl pozitivně testovaných zaměstnanců, kteří nejsou na home office, nijak výrazně nemění a pohybuje se na úrovni 0,47 %.

Je nutné upozornit, že nejde o výsledek opakovaného testování stejných osob, ale zahrnuje také „prvotesty“ u pracovníků, kteří se na pracovišti střídají v rámci zajištění co nejbezpečnějšího provozu,“ upřesňuje Monika Zahálková, výkonná ředitelka České bankovní asociace, a dodává: „Členské banky, a teď mám na mysli všechny, nejen ty, které jsou součástí kritické infrastruktury, věnují dodržování doporučených postupů maximální pozornost. Výsledky prokazují, že postupy zajišťující bezpečnost zaměstnanců, klientů a plnou funkčnost bankovního systému byly bankami nastaveny již na počátku pandemie správně a jsem proto přesvědčena, že i po několika retestováních zaměstnanců budou výsledky nadále příznivé.

Banky i pojišťovny hodlají týdenní přehledy nadále prostřednictvím svých asociací zveřejňovat na svých webových stránkách.