Banky a mobilní operátoři pomůžou s digitalizací státu

Praha 16. 6. 2022

Digitalizace Česka, která je klíčová pro posílení konkurenceschopnosti země, získá další významný impuls. Na jejím rozvoji budou s bankami spolupracovat i mobilní operátoři. Česká bankovní asociace (ČBA) a Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) podepsaly memorandum o spolupráci. Společně chtějí podporovat vznik a realizaci zásadních veřejných digitalizačních projektů včetně přiblížení těchto témat veřejnosti. Zaměří se mimo jiné na rozvoj identitních prostředků, využívání datových schránek a elektronických podpisů. Iniciativa přirozeně navazuje na priority, které vláda stanovila ve svém programovém prohlášení a plánech předsednictví ČR v Radě EU.

 


Cílem ČBA a APMS je napomoci zefektivnit spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem a zjednodušit tak občanům České republiky jejich každodenní život. Jednou z prvních plánovaných aktivit obou asociací je spolupráce při chystané revizi evropského nařízení eidas. To se týká elektronické identifikace občanů a služeb. Občané ČR se tak budou moci vůči státu i soukromníkům identifikovat prostřednictvím tzv. elektronické peněženky, aplikace, která do budoucna umožní identifikaci a autentifikaci online i offline. Státu tato aktivita pomůže splnit podmínky dané evropským regulačním rámcem.

 

 

„Moderní bankovní služby a mobilní sítě k sobě v současné době patří naprosto neodlučitelně. Proto se spolupráce obou asociací zcela logicky nabízí. Společně se chceme soustředit především na otázky digitalizace různých agend zejména ve státním sektoru, rozvoj služeb jako jsou například bankovní identita, a také na podporu digitální gramotnosti,“ uvedla výkonná ředitelka ČBA Monika Zahálková.

 

 

 

Další rozvoj služeb Portálu občana, který sdružuje elektronické služby poskytované státem, nebo vybudování Portálu podnikatele v budoucnu ještě více usnadní komunikaci občanů s úřady. Důležitý je i projekt veřejné správy týkající se zavedení tzv. bezvýznamového směrového identifikátoru, který by měl v budoucnu nahradit rodné číslo. Právě to jsou příklady služeb na rozhraní veřejného a soukromého sektoru, které mají značný dopad na veřejnost, a tedy i na klienty členů obou asociací.

 

 

 

„Občané chtějí se státem komunikovat stejně jednoduše a bezpečně, jako jsou zvyklí komunikovat se svou bankou či mobilním operátorem. Jelikož naše sektory si již digitální transformací prošly, rádi bychom nabídli státu naše zkušenosti zejména v oblasti zvyšování zákaznické spokojenosti, jakožto základním benefitem digitalizace, uvedl prezident APMS Jiří Grund.

 

 

 

Provozovatelé mobilních sítí a banky chtějí své klienty a veřejnost edukací podporovat v tom, aby v komunikaci s úřady maximálně využívali elektronickou cestu, která je efektivnější a celkově pro občany pohodlnější. Stejným způsobem jsou připraveni přispět k rozšíření zkušeností státních zaměstnanců. Mohou pomoci nejen s digitální agendou, ale i s osvětou v oblasti ochrany před kybernetickými útoky.

 

 

O České bankovní asociaci

Česká bankovní asociace vznikla v roce 1990 a je dobrovolným sdružením právnických osob podnikajících v oblasti peněžnictví. V současné době sdružuje 34 členů. Rolí asociace je především zastupovat a prosazovat společné zájmy členů, prezentovat roli a zájmy bankovnictví vůči veřejnosti, podílet se na standardizaci postupů v bankovnictví a na vytváření odborných zvyklostí, podporovat harmonizaci bankovní legislativy s legislativou Evropské unie a vyvíjet aktivitu v informativní a školící oblasti. ČBA je členem Evropské bankovní federace a EMMI. Více informací na www.cbaonline.cz.

 

O Asociaci provozovatelů mobilních sítí

APMS je zájmovým sdružením právnických osob, jehož členem jsou nejvýznamnější poskytovatelé telekomunikačních služeb v České republice. Předmětem činnosti APMS je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných mobilních sítí elektronických komunikací a poskytování veřejných mobilních služeb elektronických komunikací v České republice. Další informace na www.apms.cz.