Bankrot (konkurz)

(Bankruptcy)

Společnost vstupuje do konkurzu poté, co soud prohlásí, že společnost není s to dostát svým závazkům. Úpadek může být vyhlášen buď z rozhodnutí společnosti (dobrovolná likvidace), nebo jejími věřiteli. Obvykle dochází k ustanovení likvidátora soudem, který řídí, případně rozprodává dlužníkova aktiva, aby uspokojil věřitele. Proces je však v jednotlivých zemích odlišný.

Další pojmy