Bankovní zůstatek

(Bank balance)

Zůstatek na účtu klienta.

Další pojmy