ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Bankovní úrok

(Bank interest)

Úrok poskytovaný bankou za peníze v ní uložené nebo účtovaný bankou za peníze jí půjčené, případně úrok účtovaný bankou za záporné zůstatky na běžném účtu, půjčky či úschovu.

Další pojmy