Bankovní trata

(Banker's draft, Bank draft)

Směnka splatná na požádání, vystavená buď bankou, nebo v její prospěch.

Další pojmy