Bankovní spojení

(Bank Connection)

Jednoznačné určení účtu klienta. Pro platby prováděné v rámci ČR v českých korunách je tvořeno číslem účtu klienta a identifikačním kódem banky stanoveným Českou národní bankou.

Další pojmy