ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

Bankovní šek

(Bank bills)

Šek, který byl vydán a akceptován bankou nebo akceptačním domem, přičemž neexistuje žádná podléhající transakce. Poté jsou eskontovány (v podstatě odkoupeny) buď akceptující bankou, nebo třetí stranou, kterou může být jiná banka nebo eskontní dům.

Další pojmy