ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Bankovní šek

(Bank bills)

Šek, který byl vydán a akceptován bankou nebo akceptačním domem, přičemž neexistuje žádná podléhající transakce. Poté jsou eskontovány (v podstatě odkoupeny) buď akceptující bankou, nebo třetí stranou, kterou může být jiná banka nebo eskontní dům.

Další pojmy