Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Bankovní retenční (zadržovací) právo

(Banker's lien)

Právo nakládat s majetkem dlužného klienta, který má banka k dispozici, v rámci běžných obchodních transakcí.

Další pojmy