Abyste nás lépe našli, měníme se na cbaonline.cz. E-maily jsou nově ve tvaru jmeno.prijmeni@cbaonline.cz

Bankovní regulace

(Bank regulation)

Vytváření a vydávání specifických pravidel autorizovanými orgány na základě zákona. Tato pravidla se týkají fungování a struktury bankovního sektoru.

Další pojmy