Bankovní regulace

(Bank regulation)

Vytváření a vydávání specifických pravidel autorizovanými orgány na základě zákona. Tato pravidla se týkají fungování a struktury bankovního sektoru.

Další pojmy