Bankovní panika

(Bank panic)

Stav, kdy úpadek některých bank vede k runu (útok) na ostatní banky. Vkladatelé ostatních (dosud nekrachujících) bank se obávají o ztrátu svých peněz. Runy mohou způsobit úpadek jinak zdravých bank. Řešením této situace mohou být např. úvěry centrální banky obchodním bankám (v této situaci je centrální banka v pozici tzv. věřitele poslední instance) či systém pojištění vkladů. Bankovní paniky se v rozvinutých zemích v současnosti vyskytují jen zřídka.

Další pojmy