Bankovní krize

(Bank crisis)

Stav, kdy má většina bank v bankovním systému nedostatečnou likviditu. Může vést až k úpadku některých bank. Příčinou krize obvykle bývá nadměrné poskytování půjček, které nejsou včas placeny předluženými společnostmi. Příčinou ale také může být propad cen akcií či nemovitostí a run na banky. Nedostatek likvidity může vyřešit centrální banka dodáním většího množství peněz na trh, např. ve formě diskontních úvěrů. V zemích s nedostatečně rozvinutým bankovním systémem může být příčinou krize výjimečně také kolaps zúčtovacího (platebního) systému.

Další pojmy