Bankovní identitu spouští první české banky, další je budou brzy následovat

  • 07. 01. 2021

„Bankovní identita“ je jedním z nejvýznamnějších digitalizačních projektů českého bankovního sektoru, který iniciovala a zejména v počáteční legislativní fázi úspěšně vedla Česká bankovní asociace (ČBA). Představuje jednoduchou, a především bezpečnou identifikační metodu, pomocí níž se klienti bank budou moci v online prostředí identifikovat stejně jednoduše, jako se přihlašují do svého elektronického bankovnictví a čerpat tak e‑služby na webových portálech státu, potažmo veřejné správy, a později i soukromých firem.

V současné době o udělení akreditace Ministerstva vnitra k poskytování bankovní identity usiluje několik bank. I když se jedná o velmi složitý proces prokazování způsobilosti poskytovat identitní služby, dobrou zprávou je, že tři banky akreditaci získaly již v minulém roce. Navíc je nutné dodat, že proces akreditace je pouze prvním krokem. Po jejím udělení musí banky ještě vše technologicky připravit, což zahrnuje nejen složité softwarové úpravy bankovních informačních systémů, ale i vývoj a důkladné otestování technického řešení, vč. jeho napojení na státní Národní identitní autoritu (NIA),vysvětluje Pavel Kolář, gestor Komise digitalizace ČBA, který má v asociaci projekt Bankovní identity na starost, a dodává: „Jde o složitý proces, který žádná banka nemůže urychlit. Pochopitelnou komplikací je i to, že tento proces podstupuje několik bank najednou, a to samozřejmě za běžného provozu Národní identitní autority. Z toho důvodu velmi záleží i na časové koordinaci při registraci všech identifikačních prostředků[1] v NIA a ztotožňování údajů klientů vůči základním registrům. Tento proces si už pochopitelně řídí státní autority[2] tak, aby takový nápor systém bez problémů zvládl. Proto 1. leden 2021, kdy zákon o bankách nabyl účinnosti, považujeme za pouhý milník, po kterém banky mohou tuto svou novou službu zpřístupňovat klientům.“

Řešení jednotlivých bank se tak na Portálu občana, který funguje jako vstupní brána k elektronickým službám státu, budou v nabídce s možnými způsoby přihlášení promítat postupně. Klienti prvních bank, které službu spouští, budou moci bankovní identitu jakožto metodu ověření při svém přihlašování na portál vyzkoušet během následujících týdnů. Další české banky službu plánují spustit v následujících měsících tohoto roku.

 

Rozšiřovat se nebude jen počet zapojených bank, ale i nabídka elektronických služeb státu

S pomocí své bankovní identity se občané budou moci v blízké době přihlásit nejen do Portálu občana, ale do budoucna také třeba na portál Moje daně. Portál občana již nyní nabízí široké spektrum elektronických služeb, které mohou občané využít, např. lze zažádat o výpis z bodového hodnocení řidiče nebo o výpis z rejstříku trestů. V tomto roce budou mít občané prostřednictvím Portálu občana nově mimo jiné i možnost podat elektronickou žádost o nový řidičský průkaz. „Stát v současné době na digitalizaci svých služeb usilovně pracuje a do budoucna lze očekávat ještě další rozšiřování jejich nabídky. Občany jistě potěší, že si budou moct pomocí bankovní identity na Portálu občana vyřešit i např. výpis z rejstříku trestů, ověřit si platnost svých dokladů, zjistit si stav svého bodového konta a mnoho dalšího,“ avizuje Ministerstvo vnitra.

 

Elektronické ověření i na webech soukromých společností

Banky i nadále pracují na tom, aby jejich klienti mohli tuto identifikační metodu využít i při čerpání služeb na online portálech soukromých společností, tzv. soukromých poskytovatelů elektronických služeb, jako jsou např. provozovatelé e‑shopů, telefonní operátoři, společnosti nabízející prodej energií (voda, plyn, elektřina), ale i další subjekty, kteří vyžadují před použitím či zasmluvněním služby identifikaci klienta na dálku.

Za účelem jednání se soukromými poskytovateli elektronických služeb využívají banky své zákonné možnosti se sdružit. V tuto chvíli v Česku fungují dvě takováto uskupení: BankID – Bankovní identita, a.s. a Alianci pro bankovní identitu, které celkově sdružují již šest bank.

Prostřednictvím bankovní identity se mohou klienti elektronicky identifikovat a čerpat nejen elektronické služby státu a veřejné správy prostřednictvím Portálu občana a dalších portálů, ale i soukromých společností, které tento způsob ověření implementují na své weby. Soukromé společnosti budou muset s bankami uzavřít také obchodní dohody vč. akceptace softwarových standardů, které pro využití této identifikační metody budou muset implementovat do svých informačních systémů. Předpokládáme, že vše na úrovni soukromých společností bude nabíhat ve třetím čtvrtletí tohoto roku,uzavírá Pavel Kolář.

 

 – – – –

[1] Identifikační prostředek umožňuje vzdálené prokazování totožnosti při využívání online služeb, jedná se např. o eObčanku, NIA ID, Mobilní klíč eGovernmentu, MojeID a nově tedy i bankovní identitu. K tomu, aby občané mohli svou bankovní identitu využívat nejen pro přihlášení do e‑bankovnictví, ale nově se s ní i autorizovat na dalších portálech, musí být zaregistrována v NIA. Více na https://info.eidentita.cz/portal/

[2] Zpráva Správy základních registrů – „S novým rokem přichází nové možnosti přihlašování k online službám veřejné správy“

 

Více o identifikační metodě  

www.bankovni-identita.cz