Bankovní identita v anketě Zákon roku 2020

  • 03. 02. 2021

Další ročník ankety Zákon roku o legislativní počin je tady. V této anketě organizátoři hledají nejlepší normu, která má pozitivní dopad na podnikání v České republice. V letošním ročníku nominační rada, sestavená z právníků, ekonomů, podnikatelů a zástupců partnerů, nominovala opět pět předpisů.

Hlasování probíhá do 11. 4. 2021 na adrese https://www.zakonroku.cz/anketa/ a vyhlášení proběhne online 20. 4. 2021.

Nominační rada, jejímž členem je i Filip Hanzlík, náměstek a hlavní právník České bankovní asociace, vybrala do veřejného hlasování tyto normy:

  • Univerzální způsob identifikace v on-line prostředí (zákon o bankovní identitě)
  • Bezplatný přístup k technickým normám (novela zákona o technických požadavcích na výrobky)
  • Flexibilnější pracovněprávní vztahy (novela zákoníku práce)
  • Možnost zpětného uplatnění daňové ztráty – loss carryback (zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru)
  • Předvídatelná pravidla hospodaření s vodou v době sucha (novela vodního zákona)

Jedním z nominovaných zákonů, který se umístil na přední příčce, je i zákon „o bankovní identitě“ (Zákon č. 49/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Bankovní identita představuje jeden z doposud možná největších digitalizačních projektů českého bankovního sektoru, na kterém se Česká bankovní asociace podílela v počáteční legislativní fázi. Jde o online identifikační metodu, která zpřístupní elektronické služby státu a později i soukromých firem milionům uživatelů elektronického bankovnictví. Více o bankovní identitě naleznete na stránkách – www.bankovni-identita.cz.

Více o anketě Zákon roku pak naleznete na stránkách https://www.zakonroku.cz/ nebo v přiložené tiskové zprávě.