Bankovní garance (záruka)

(Bank guarantee)

Kontrakt mezi bankou jako garantem a beneficientem, ve kterém se banka zavazuje proplatit určitou sumu na základě předem specifikovaných podmínek. Výjimkou je poptávková garance, u níž banka souhlasí s placením na prostou písemnou žádost beneficienta.

Další pojmy