Abyste nás lépe našli, měníme se na cbaonline.cz. E-maily jsou nově ve tvaru jmeno.prijmeni@cbaonline.cz

Bankovní dohled

(Bank supervision)

Jedna z funkcí centrální banky nebo jiné národní dohledové autority. Znamená kontrolu dodržování pravidel bankovní regulace. V některých zemích ji provádí výhradně centrální banka, v jiných pak i některá další instituce. V České republice je bankovní dohled svěřen do kompetence České národní banky.

Další pojmy