Bankovní dohled

(Bank supervision)

Jedna z funkcí centrální banky nebo jiné národní dohledové autority. Znamená kontrolu dodržování pravidel bankovní regulace. V některých zemích ji provádí výhradně centrální banka, v jiných pak i některá další instituce. V České republice je bankovní dohled svěřen do kompetence České národní banky.

Další pojmy