Abyste nás lépe našli, měníme se na cbaonline.cz. E-maily jsou nově ve tvaru jmeno.prijmeni@cbaonline.cz

Bankovní doba inkasa

(Bank collection float)

Doba, která uplyne od okamžiku deponování šeku u banky do okamžiku, kdy na účet klienta jsou připsány peníze získané inkasem šeku od dlužníkovy banky.

Další pojmy