Bankomat

(ATM, Automatic Teller Machine)

Automat, z něhož si pomocí platební karty vybíráme hotovost (peníze) v bankovkách. Může sloužit i k vložení hotovosti a provedení některých dalších služeb, např. nabití kreditu v mobilním telefonu nebo podání platebního příkazu.

Další pojmy