Bankéři zamířili do škol – už podeváté

Česká bankovní asociace (ČBA) pořádala již devátý ročník finančně-vzdělávacího projektu Bankéři do škol. Žáci 8. a 9. tříd základních škol a studenti 1. a 2. ročníků středních škol tak mohli znovu načerpat informace z finanční oblasti. Zájem o účast v projektu se každoročně zvyšuje a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Díky zapojení téměř 250 bankéřů z členských bank bylo možné zorganizovat semináře pro 6 500 žáků a studentů škol z různých koutů Česka.


Zvyšování finanční gramotnosti nejenom nastupujících generací se Česká bankovní asociace věnuje dlouhodobě. Projekt Bankéři do škol pořádá v úzké spolupráci s členskými bankami, které do škol vysílají své dobrovolníky – bankéře. Ti žákům a studentům radí se správou osobních financí a upozorňují je na možné hrozby. Finanční gramotnost je součástí učebních plánů základních i středních škol již několik let. Díky seminářům pořádaným v rámci projektu Bankéři do škol si žáci a studenti atraktivní formou prohloubí vědomosti.


„Z Indexu finanční gramotnosti ČBA každoročně vyplývá, že podstatnou roli v rozvoji finanční gramotnosti by měl u dětí sehrát školský systém. Jsme rádi, že si finanční gramotnost našla cestu do výukových osnov a uvědomujeme si, že výuka z učebnic nemusí být pro žáky a studenty vždy zajímavá. Díky bankéřům mají žáci základních a středních škol možnost získat informace o základních principech zdravého a bezpečného zacházení s penězi, a dozvědět se víc o nástrahách, které mohou mít často až fatální následky“, uvedla Andrea Machálková, expertka ČBA na finanční vzdělávání.


Se správou osobních financí úzce souvisí kybernetická bezpečnost. Proto jsme pro letošní ročník projektu Bankéři do škol připravili pro děti Kyberhru (www.kyberhra.cz), která je součástí celostátní osvětové kampaně #nePINdej! Jejím prostřednictvím se seznámí s nejčastějšími typy kybernetických hrozeb a jak se jim bránit. Kyberhra je přístupná nejenom žákům a studentům, kteří se účastnili projektu Bankéři do škol, ale všem dětem, které téma bezpečnosti na internetu zajímá.


Do projektu Bankéři do škol se kromě ČBA letos zapojilo téměř 250 bankéřů z 13 členských bank: Air Bank, České spořitelny, Commerzbank, ČSOB, Hello bank! HSBC, Komerční banky, mBank, Max banky, MONETA Money Bank, PPF Banky, Raiffeisenbank a UniCredit Bank. Prostřednictvím dvouhodinových interaktivních seminářů bankéři oslovili zhruba 6 500 dětí z celé České republiky a celkem na základních a středních školách odpřednášeli úctyhodných 434 hodin.


Jsem velmi rád, že Komerční banka je už osm let zapojena do projektu Bankéři do škol. Díky tomu mám možnost osobně se potkávat se studenty a povídat si s nimi na téma finanční gramotnosti, kyberbezpečnosti nebo finančního plánování. Věřím, že právě takové aktivity přispívají ke zvyšování finanční gramotnosti mladé generace a pro nás bankéře jsou zajímavou sondou do jejich světa, říká David Formánek, člen představenstva Komerční banky


„Do školy chodím pravidelně. Je to vždy skvělá příležitost potkat se s mladými lidmi na téma finanční a digitální gramotnosti. Rozdíly mezi studenty jsou stále obrovské, a proto tato činnost má stále svůj přinos. Na akci Bankéři do škol jsem vzala kolegyní, která učila poprvé. Byly jsme na gymnáziu v Klatovech. S padesátkou studentů jsme se bavily nejenom o základních pojmech v bankovnictví, ale i o kryptoměnách a rizicích s nimi spojenými. Je zajímavé, že v této oblasti jsou znalosti některých studentů velmi pokročilé. Už v tak mladém věku mají zkušenosti, že investice do kryptoměn nepřináší vždy jistý zisk,“ uvedla Jitka Hajičová, výkonná ředitelka Obchodní podpory Retailu ČSOB.


„Pro naše studenty jsme letos zorganizovali workshop na téma finanční gramotnost. Finanční gramotnost je velmi důležité téma a je nedílnou součástí vyučovacího procesu. Informace předané odborníkem z praxe jsou pro žáky obzvlášť cenné a vstup bankéřky z Komerční banky byl přínosný, hlavně praktické příklady z praxe, osobní poznatky a zkušenosti. Obsahem bylo též rozvíjení digitálních kompetencí a kritické vyhodnocování informací, které se stále častěji objevují v kyberprostoru. Jsme rádi, že je možné touto cestou výuku obohatit“, uvedla Dana Ondrušková z Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín.

Celá tisková zpráva ke stažení ZDE.