Bankéři odučili ve školách 570 hodin finanční gramotnosti a kyberbezpečnosti

  • 20. 12. 2023

Do letošního ročníku se přihlásilo víc než 160 škol z celého Česka. Díky zapojení téměř 300 bankéřů – odborníků z členských bank bylo možné zorganizovat workshopy téměř pro 9 tisíc žáků a studentů.

Projekt Bankéři do škol se zaměřuje na zvyšování finanční gramotnosti a znalostí z oblasti kyberbezpečnosti žáků 8. a 9. tříd základních škol a studentů 1. a 2. ročníků středních škol. Obliba projektu mezi školami rok od roku roste a stává se stále významnějším nástrojem pro osvětu a vzdělávání mladých generací.


Letos se do projektu Bankéři do škol přihlásilo více než 160 škol, což je značný nárůst oproti minulým rokům. Dvouhodinových workshopů se zúčastnilo téměř 9 000 žáků a studentů. Toho by nebylo možné dosáhnout nebýt zájmu ze strany dobrovolníků-odborníků z členských bank ČBA, kterých se do projektu zapojilo skoro 300.


Projekt Bankéři do škol má za cíl nejenom prohloubit znalosti dětí o základech správy osobních financí, ale také je informovat o rizicích spojených s kybernetickým prostředím. To je zvláště důležité v době, kdy se digitální svět stává stále významnější součástí každodenního života.


Jsme rádi, že je o projekt Bankéři do škol mezi vzdělávacími institucemi takový zájem. Jeho prostřednictvím můžeme školám nabídnout doplnění jejich výuky o účast expertů z oboru. Ze zpětné vazby od škol víme, že děti nejvíce oceňují autenticitu přednášejících, jejich praktické zkušenosti a fundované odpovědi na zvídavé otázky žáků a studentů,“ uvedla Andrea Machálková, expertka ČBA na finanční vzdělávání, a doplnila, že „zvyšování finanční gramotnosti a povědomí o kyberbezpečnosti jsou jedněmi z klíčových dovedností potřebných pro úspěšný život v 21. století.“

 

Se správou osobních financí úzce souvisí kybernetická bezpečnost. Proto jsme i pro letošní ročník projektu Bankéři do škol připravili pro děti Kyberhru (www.kyberhra.cz), která je součástí celostátní osvětové kampaně #nePINdej!. Jejím prostřednictvím se seznámí s nejčastějšími typy kybernetických hrozeb a jak se jim bránit. Kyberhra je přístupná nejenom žákům a studentům, kteří se účastnili projektu Bankéři do škol, ale všem dětem, které téma bezpečnosti na internetu zajímá.


Do letošního projektu Bankéři do škol se kromě ČBA letos zapojili bankéři z 13 členských bank: Air Bank, Banky CREDITAS, České spořitelny, Commerzbank, ČSOB, Hello bank! Komerční banky, Max banky, mBank, MONETA Money Bank, PPF Banky, Raiffeisenbank a UniCredit Bank.


Jak vnímají účast v projektu zástupci bank?

„Spolupráce s ČBA nám pomáhá rozvíjet náš program Finančního vzdělávání, ve kterém máme registrováno více než 200 dobrovolných školitelů z řad našich zaměstnanců po celém Česku. Máme upřímnou radost z toho, že bankéři z UniCredit Bank vnímají osvětu na školách jako srdcovou záležitost a mnohdy vyrážejí školit i do menších měst, které jsou mimo jejich region, pokud nás s tímto požadavkem ČBA osloví. Pozitivní ohlasy jak ze strany dětí, tak i od učitelů jsou pro nás ohromnou motivací a obohacením ve strohém světě financí. Studenti jsou velmi zvídaví a oceňují praktické rady či ukázky ze světa bankovnictví, v poslední době zejména se zaměřením na kyberbezpečnost,“ komentuje přínosy projektu Bankéři do škol Petr Plocek, ředitel Identity & Communication v UniCredit Bank.


„V Komerční bance každoročně podporujeme projekt České bankovní asociace Bankéři do škol, který je zaměřený na osobní setkání bankéřů a bankéřek s žáky základních a středních škol. V posledních letech jsou workshopy zaměřené hlavně na aktuální témata jako je kyberbezpečnost, inovace nebo digitalizace. Za letošní rok se pod hlavičkou Komerční banky přednášek ujalo 83 zaměstnanců na školách napříč celou republikou a mnoho z nich nezůstalo jen u jedné přednášky. Komunita bankéřů do škol a lidí, kteří u nás v bance mají zájem přednášet, je více než 300,“ říká David Formánek, člen představenstva Komerční banky.


Co o projektu řekly školy?

V letošním roce se naše škola zapojila do projektu Bankéři do škol. Lektor, zástupce mBank, který pracuje v oblasti mobilního a internetového bankovnictví, sdílel své bohaté zkušenosti a praktické rady, které žáky velmi inspirovaly, což vedlo k velkému množství jejich dotazů. Největším přínosem byly praktické informace týkající se platebních metod a platebních karet. Workshop obohatil dosavadní znalosti studentů a zároveň jim poskytl přehled o tom, jak se chránit v digitálním prostředí a bezpečně využívat bankovní služby,“ uvedla Ing. Bohumíra Benešová ze Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvkové organizace.

Další informace o projektu na www.bankeridoskol.cz.