Bankéři do škol 2021

  • 07. 12. 2021

Bankéři po roce opět vyrazili do škol, kde pomáhali s výukou a těšili se velkému zájmu

 

Osmý ročník finančně-vzdělávacího projektu České bankovní asociace (ČBA) „Bankéři do škol“ po roční covidové pauze zaznamenal rekordní zájem ze stran škol i přednášejících. Letos do škol vyrazilo více než 110 bankéřů, kteří měli přednášky pro zhruba 4500 žáků a studentů ze všech českých regionů. Podle zpětných reakcí vzbudil u studentů největší zájem online Kybertest.

Finanční gramotnost Čechů, podle tzv. Indexu finanční gramotnosti ČBA, stále pokulhává a v letošním roce dokonce mírně klesla na 55 bodů, čímž se dostala na úroveň před čtyřmi lety. Horších výsledků přitom trvale dosahují mladší lidé, kteří nemají dostatek vlastních zkušeností, na základě kterých by získali finanční vzdělání. Právě vlastní zkušenosti jsou jedním z důležitých kritérií pro rozvoj finanční gramotnosti. Podle průzkumu veřejného mínění ČBA by ale podstatnou roli měl v této oblasti sehrát i stát prostřednictvím školského systému (68 %), rodina (33 %) a také banky (23 %). Právě proto pořádá Česká bankovní asociace pravidelně projekt Bankéři do škol, do kterého se zapojuje řada členských bank. Letos se konal již 8. ročník.

„Posilování finanční gramotnosti patří k tradičním společenským rolím České bankovní asociace. Uvědomujeme si, že výuka z učebnic nemusí být pro žáky a studenty vždy zajímavá a efektivní. Proto již osm let vyrážejí do škol bankéři osobně a snaží se své zkušenosti a znalosti předat nastupujícím generacím. Za žáky a studenty přitom chodí nejen bankéři z poboček, kteří mají ke klientům nejblíže, ale i samotní zástupci vrcholového vedení bank. Žáci základních a středních škol tak mají možnost získat informace o základních principech zdravého a bezpečného zacházení s penězi, a to nejen v prostředí internetu, ale také se dozvědět více o chybách, které mohou mít často až fatální následky. Tento praktický pohled oceňují nejen školy, které se do projektu každoročně aktivně hlásí, ale i samotní bankéři, kteří se letos zapojili v rekordním počtu,“ uvedla Lucie Nápravová, gestorka finančního vzdělávání České bankovní asociace.

V letošním roce byl projekt Bankéři do škol zaměřen na rozvoj obecných znalostí ze světa financí, ale také na rozšíření informovanosti v oblasti kyberbezpečnosti. Podle zpětných reakcí vzbudil u studentů největší zájem online Kybertest, ve kterém si mohli vyzkoušet své nabyté znalosti. Prostřednictvím dvouhodinových interaktivních workshopů bankéři oslovili zhruba 4500 dětí z celé České republiky. Celkem odpřednášeli na základních a středních školách úctyhodných 260 hodin.

Do projektu Bankéři do škol se kromě ČBA letos zapojilo více než 110 bankéřů z 16 členských bank: Air Bank, Česká spořitelna, Commerzbank, CREDITAS, ČSOB, Equa bank, Expobank CZ, Hello bank! ING, Komerční banka, mBank, Modrá pyramida, MONETA Money Bank, PPF Banka, Trinity Bank a UniCredt Bank.

 

Co o projektu řekli přednášející?

„Projekt Bankéři do škol podporujeme již od roku 2014 v rámci naší ESG Strategie a spolupráce s ČBA. Důvod je jasný: finanční gramotnost a kyberbezpečnost vnímáme jako nezbytnou součást vzdělávání na základních a středních školách. Sami totiž vidíme stále častější příklady zneužití důvěřivosti klientů, a považujeme proto za nutné opakovat základní pravidla bezpečného chování, zejména pak v online prostředí. Letošního ročníku se tak za KB zúčastnilo široké spektrum lektorů, mezi nimiž byli například ředitelé poboček, IT specialisté a také většina členů představenstva včetně mě,“ říká k projektu Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka Komerční banka.

 Finanční gramotnost dospívajících dětí je jedním ze stavebních pilířů jejich budoucích úspěchů a de facto celé naší budoucí ekonomiky. A přestože je výuka finanční gramotnosti ve školních osnovách základních škol již od roku 2013, stále se mnoho škol, i díky absenci časových dotací, potýká s nedostatkem prostoru, kdy a na úkor čeho vlastně takový předmět učit. I proto se jako banka snažíme pomoci, jak můžeme. Z vlastní zkušenosti vím, že návštěva někoho takzvaně od fochu, je atraktivním zpestřením výuky nejenom pro žáky a studenty, ale také pro samotné pedagogy. Děti jsou zvědavé a velmi aktivní, s dotazy ale častokrát přicházejí i zástupci učitelského sboru. A právě v takovéto formě edukace vidíme největší přidanou hodnotu,“ potvrzuje ředitelka komunikace a udržitelnosti Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

 

Co o projektu řekli děti a učitelé?

„Zajímavé, užitečné, praktické. Paní vše vysvětlovala poutavě, navazovala kontakt s žáky, vzbuzovala jejich pozornost. Střídala různé formy výkladu. Byla velice vstřícná. Škoda jen, že nemohlo být, vzhledem k nedostatku času, zodpovězeno více dotazů.“ – učitelka Hana Piskořová, Základní a Mateřská škola Leoše Janáčka, Hukvaldy.

 

Žáci Základní a Mateřské školy Leoše Janáčka, Hukvaldy:

„Líbilo se mi, jak jsme zkoušeli prolomitelnost hesel.“

„Líbilo se mi, jak paní vysvětlovala zabezpečení karty, plateb, účtu, jak zabezpečit svoje heslo.“

„Příjemná paní, užitečné, zajímavé (hlavně bezpečnost internetového bankovnictví), nestihli jsme vše, rádi bychom pokračování.“

„Zaujalo mě, jak bankovky svítí pod UV světlem. Zjistil jsem, že na některých účtech nemám správné heslo. Překvapila mě likvidace bankovek.“

„Dozvěděl jsem se, jak nepřijít o peníze.“

„Zapamatovala jsem si, že si musím dávat pozor na zprávy a telefonáty z banky. Chtěla bych, aby přišli zase.“