Bankéři do škol 2019

  • 09. 10. 2019

Šestý ročník finančně-vzdělávacího projektu České bankovní asociace (ČBA) „Bankéři do škol“ zaznamenal rekordní zájem ze strany škol i přednášejících. Letos do škol ve všech 14 českých regionech vyrazilo více než 120 bankéřů. Ti se nově na svých přednáškách vedle kyberbezpečnosti zaměřili i na obecné finanční znalosti a dovednosti. Projekt letos získal záštitu Ministerstva financí.

Finanční gramotnost českého národa stále pokulhává. Na základě tzv. Indexu finanční gramotnosti ČBA, který letos dosáhl 57 bodů ze 100, lze finanční znalosti a dovednosti Čechů označit za průměrné. Index je měřen pomocí průzkumu teoretických i praktických dovedností Čechů. Index je pravidelně měřen již několik let, přičemž slabé výsledky pravidelně vykazuje zejména nejmladší skupina respondentů (18-34 let).

I přesto, že výuka finanční gramotnosti byla již na základních i středních školách zařazena do rámcových vzdělávacích programů, ve výsledcích respondentů se to zatím neodráží. „U financí snad více než kde jinde platí, že nejlepším učitelem je sám život. V případě finančního vzdělávání může škola poskytnout jen omezený, byť samozřejmě velmi cenný základ. Navíc těm úplně zásadním postojům a návykům se učíme ve své rodině, a to již od útlého dětství,“ upozorňuje Helena Brychová, gestorka pro finanční vzdělávání ČBA.

 

Zájem škol i bankéřů je rekordní. Přibylo nové téma

Češi se vyjadřovali i k tomu, kdo všechno by se měl na finančním vzdělávání podílet. Podle 81 % respondentů by to kromě rodiny a škol měli být i odborníci, konkrétně banky prostřednictvím svých poradců. Tomu vychází vstříc projekt ČBA s názvem Bankéři do škol, který běží již šestým rokem. Projekt je založen na osobním setkávání bankéřů s žáky a studenty, kteří mají prostřednictvím interaktivních přednášek jedinečnou příležitost diskutovat přímo s odborníky z bank o záležitostech a problémech týkajících se světa financí. Dozví se například, jak rozpoznat pravou bankovku od falešné, vyzkouší si sestavit domácí rozpočet či zkusí odhalit podvodný e-mail, jímž hacker útočí na internetové bankovnictví.

O přednášky bankéřů projevuje zájem čím dál více škol napříč Českou republikou. V letošním roce jich „do terénu“ vyrazí více než 120, každý odučí minimálně dvě vyučovací hodiny. Přednášky jsou vedeny interaktivně s cílem vtáhnout žáky co nejvíce do problematiky a vyzkoušet si základní dovednosti i v praxi. Bankéře učení baví, velká část z nich se dokonce do škol vydá přednášet i několikrát. „Vzhledem k narůstající oblíbenosti projektu jsme se v letošním roce kromě tématu kyberbezpečnosti rozhodli školám nabídnout také druhý interaktivní workshop zaměřený na základy finanční gramotnosti. Jeho náplní bude vysvětlení základních finančních pojmů a procesů tak, jak se s nimi setkáváme v reálném životě, a to opět formou hry a příkladů z praxe,“ Helena Brychová.

 

Záštita Ministerstva financí jako doklad objektivity a nekomerčnosti projektu

Letošní ročník se prvně konal pod záštitou Ministerstva financí, které má finanční vzdělávání ve své gesci. Záštitu ministerstva získají pouze projekty, které splňují tzv. principy nezávislosti (více viz web Ministerstva financí věnovaný finančnímu vzdělávání www.psfv.cz/cs/pro-odborniky/strategicke-dokumenty#principy). To ve stručnosti znamená, že v rámci daného finančně-vzdělávacího projektu musí být informace sdělovány objektivně a bez propagace produktů či služeb nebo konkrétní značky. Zároveň je třeba dodržet odbornost obsahu i vzdělavatelů. „Úspěch a oblíbenost Bankéřů do škol spočívá právě v tom, že jde o projekt, který je připraven a veden jako zcela nekomerční pod naší asociační hlavičkou, nikoli pod značkou konkrétní banky, z niž je vyučující bankéř. To zaručuje nezávislost a nezaujatost podávaných informací, což zapojené školy i učitelé velmi oceňují,“ prozrazuje úspěch projektu Helena Brychová.

Ministerstvo financí v současnosti provádí monitoring i dalších finančně-vzdělávacích projektů, což souvisí s přípravou ministryní financí výše zmiňované nové, aktualizované Národní strategie finančního vzdělávání. Strategie stanovuje základní principy, jakým směrem by se mělo finanční vzdělávání v následujících letech z pohledu vlády ubírat a reaguje na nové vnější podmínky a potřeby. 

Původní strategie byla zaměřena především na prosazení povinné výuky finanční gramotnosti do rámcových vzdělávacích programů pro střední a základní školy. Revidovaná strategie posouvá finanční vzdělávání v České republice o další stupeň, kromě škol se chce zaměřit i na podporu vzdělávání vybraných cílových skupin dospělé populace. Jde např. o seniory, příjemce příspěvků sociální péče a také pedagogy a pracovníky úřadů práce, kteří mají své finanční znalosti a postoje předávat dále.

 


„Dobrá finanční gramotnost obyvatel je jednou z podmínek prosperity každé společnosti, proto vítám všechny smysluplné vzdělávací projekty v této oblasti.
 A protože u těchto projektů je zásadní jejich kvalita, pracujeme na Ministerstvu financí na aktualizaci Národní strategie finančního vzdělávání, aby se orientace ve světě peněz dále zvyšovala, a to napříč všemi generacemi.“

- Alena Schillerová, ministryně financí 

Do projektu Bankéři do škol se v letošním roce zapojilo více než 120 přednášejících, a to z těchto bank:

(Česká bankovní asociace)

Air Bank

COMMERZBANK

Česká spořitelna

ČSOB

Equa bank

Expobank

Fio banka

Hello Bank

HSBC

Komerční banka

ING

mBank

Modrá pyramida

Moneta Money Bank

MUFG Bank (Europe)

Raiffeisenbank

UniCredit Bank

Stavební spořitelna České spořitelny

Trinity Bank

Wüstenrot