Banka plátce

(Paying bank)

Banka (označená jako platící, akceptující nebo převádějící), která je určena vystavující bankou k provedení vypořádání platby na viděnou, zadržené platby nebo splatného akceptu vystaveného podle dokumentárního akreditivu v její prospěch.

Další pojmy